Bli en av Nutidas smeder!

Bli en av Nutidas smeder!

Ansökningar om medlemskap tas emot till och med 28 oktober 2019.

Ansökan ska innehålla:
– Minst fem bilder på representativa verk (objekt/smycken/corpus)
– En kort berättelse om dig själv, ditt arbete och varför du vill bli medlem i Nutida Svenskt Silver
– Ditt CV

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Ansökan sker i två steg: Först går vårt granskningsråd igenom alla ansökningar och väljer ut vilka de
i ett andra steg vill träffa för ett fördjupat samtal och då samtidigt titta på arbetsprover. Detta samtal äger
rum under slutet av november i Stockholm.

I Granskningsrådet sitter både medlemmar från Nutida Svenskt Silver och
utomstående med höga konstnärliga och tekniska kunskaper.

Nutidas Granskningsjury 2019:
Cilla Robach, Nationalmuseum
Sara Borgegård, smyckeskonstnär
Gustav Nordenskiöld, konstnär/konsthantverkare
Tom Mårtenson, gallerist/arkitekt
Åsa Elmstam, smyckeskonstnär/smedsmedlem i Nutida
Tove Knuts, smyckeskonstnär/smedsmedlem i Nutida
Per Rudin, sekreterare i Nutida

Skulle du bli antagen som medlem är det några saker som är bra att veta:
Nutida Svenskt Silver har från och med 2020 inte någon egen lokal, utan kommer
arbeta med utställningsverksamhet och pop-up-försäljningar.

Den årliga serviceavgiften är 2000 (plus moms). Till detta tillkommer en
medlemsavgift på 300 kronor (exkl moms). Dessa två avgifter faktureras i början av året.

I medlemskapet ingår att engagera sig i arbetet med att delta i någon av de
arbetsgrupper som finns, till exempel utställningsgrupp, eventgrupp, mediegrupp med flera.
Dessutom förväntas man att aktivt arbeta med och vid någon eller några av de årliga utställningarna.

Nybliven medlem/medlemmar kommer presenteras i början av nästa år på Nutidas hemsida
samt med ett separat utskick på Nutidas mailregister och där presenteras för vår intresserade stora publik!

Vi ser fram emot din ansökan!
Föreningen för NUTIDA SVENSKT SILVER


Dela inlägget!