GDPR / Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter Föreningen Nutida Svenskt Silver (nedan kallad Nutida) samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Nutida.

Nutida är mån om att skydda dina personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Nutida sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se.

Genom att acceptera denna personuppgiftspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs nedan.

Personuppgiftsansvarig på Nutida Svenskt Silver, organisationsnummer 802004-5152, är ansvarig för behandlingen av personuppgifter

Insamling av personuppgifter

När du registrerar dig som Nutida-kund/vän hos oss accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar. Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig en bra service, exempelvis vad gäller försäljning och leverans. Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar, såsom marknadsföringslagen och i vissa fall bokföringslagen.

Vi samlar in och sparar sådan information som du uppger på Nutidas webbplats eller i Nutidas butik. Detta omfattar: Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation samt annan information som du lämnar vid köp eller leverans av en produkt. Vår lagliga grund här är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Nyhetsbrev

Dina personuppgifter (namn och e-post) i vårt nyhetsbrev, sparas bara så länge du är prenumerant. När du avanmäler dig från vår prenumeration, tar vi bort dina personuppgifter. Vår lagliga grund för detta ändamål är Nutidas berättigade intresse (intresseavvägning) genom att mottagaren gjort ett aktivt val att prenumerera på Nutidas nyhetsbrev, en så kallad Opt-In. Prenumeranten kan närsomhelst avregistrera sig från Nutidas nyhetsbrev.

Information som du lämnar till oss via sociala medier betecknas i lagens mening som ostrukturerad data. När uppgifterna är ostrukturerade, är publicering tillåten så länge uppgifterna inte är kränkande och uppgifterna hanteras på ett säkert sätt. När du korresponderar med oss genom våra digitala kanaler, godkänner du att du har läst denna personuppgiftspolicy och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet här. Information som vi får när du kontaktar oss, besöker oss eller på annat sätt kontaktar oss lagras på ett säkert sätt.

Nutida erbjuder dig möjligheten att ansluta till vår webbplats via vår webb-sida, www.nutidasvensktsilver.se, alternativt en mobil enhet eller genom en mobilanpassad webbplats. Bestämmelserna i denna personuppgiftspolicy gäller även för all mobil åtkomst och användning av mobila enheter.

Observera att villkoren i personuppgiftspolicyn över tid kan komma att ändras. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med förändringarna.

Webbkund

Dina uppgifter som kund behandlas t.ex. för att hantera din betalning, beställningar och för att skicka orderbekräftelse och leverera din beställning. Vi lagrar inte ditt personnummer eller kortnummer i våra system, även om du har angett det i kassan (Klarna Checkout). Dessa uppgifter hanteras hos Klarna, och deras dataskyddspolicy hittar du HÄR.

Om du givit tillstånd till det i samband med din beställning hos oss, kommer din e-postadress att användas till utskick av våra nyhetsbrev. Du kan närsomhelst avregistrera dig från framtida utskick via en länk i nyhetsbrevet. Dock kommer din e-postadress finnas kvar i vårt system, knutet till dina beställningar.

Information från andra källor

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part, såsom kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke, som inhämtats i enligt med tillämpliga regler och denna personuppgiftspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster samt vår hemsida samt skicka riktad marknadsföring och reklamerbjudanden.

Utlämnande till tredje part

Nutida är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Nutida lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part. Dina personuppgifter kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, t ex för att genomföra en beställning. Detta inkluderar inte betrodd tredje part som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen så kräver.

Dina rättigheter

Nutida sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi samlar inte in och lagrar inte onödiga uppgifter om dig. Vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt. Med förbehåll för de begränsningar som följer av GDPR.

Enligt överenskommelse inom EU/EES har du somliga rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsningar, invändning, radering och dataportabilitet. Om du vill begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Observera att vi kommer att kräva bevis för din identitet.

Informationsskydd

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda och behandla dina personuppgifter. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. Vi använder oss av godkända metoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över Internet. Endast medarbetare som skall uträtta ett specifikt jobb, t ex fakturering, order eller kundservice, får tillgång till personligt identifierbar information.

De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö hos vår IT-leverantör.

Copyright och varumärken

Allt innehåll i form av exempelvis olika typer av texter, filmer, artiklar, reportage, ljudslingor, radio, varumärken, grafik, bilder och andra illustrationer är rättsligt skyddade enligt lagen om upphovsrätt och varumärkeslagen om inget annat anges. Vid allvarliga överträdelser kan rättsliga åtgärder komma att aktualiseras.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår personuppgiftspolicy. Denna Integritetspolicy ersätter tidigare versioner.

Om cookies

Nutida använder sig av cookies. De förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas överhuvudtaget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats. Cookies är små textfiler som sparas automatiskt i din dator eller mobila enhet när du navigerar på www.nutidasvensktsilver.se. Det är inte ett program utan bara små filer som ser till att din enhet blir igenkänd nästa gång du besöker webbplatsen. Därför finns det ingen risk för virus i samband med cookies. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig. Om du inte vill att vi samlar in information med hjälp av cookies kan du radera dem och antingen “avaktivera cookies” eller undvika att besöka vår webbplats i fortsättningen.

Bolagsinformation

Nutida Svenskt Silver Ideell förening
Nutida Svenskt Silver c/o Daughters
Havregatan 12
118 59 Stockholm

Organisationsnummer: 802004-5152
Momsregistreringsnummer/VAT: SE800204515201
Epost: nutida@nutida.nu

Innehav av rättigheter

Föreningen Nutida Svenskt Silver äger alla immateriella rättigheter, såsom varumärke och upphovsrätt, på www.nutidasvensktsilver.se.

Kontakt

Postadress:
Nutida Svenskt Silver
c/o Daughters
Havregatan 12
118 59  Stockholm

Epost: nutida@nutida.nu