Vår medlem Åsa Elmstam är med på Liljevachs Vårsalong med verket: Behavior that shows a lack of good sense or judgment

Ur antropocentrisk synvinkel har enbart människor ett inneboende värde och naturens värde beror på i hur stor utsträckning den är mänskligheten till nytta. Vårt fokus på vårt eget värde har fört oss till bristningsgränsen.

“Behavior that shows a lack of good sense or judgment” = Stupidity.

Nu lider Antropocen mot sitt slut. Vårt ihärdiga användande av olja, kol och gas har försatt oss i den 6:e massutrotningen.
Stenkol från stranden på Ölands sydöstra kust. Dessa bitar kommer sannolikt från något av de tre skepp som sänktes av minor under andra världskriget utanför denna strand. Det finns inte stenkol naturligt på platsen. Bitarna får symbolisera den tid, senaste århundradet, då vi i priviligierade länder ödelägger framtiden med vårt välstånd och vår bekvämlighet.

→ Läs mer om Åsa Elmstam
→ Besök Åsas instagram
→ Besök Liljevalchs

Dela inlägget!