Tore Svensson & Jin – Sook So. 14/1 – 8/2 2012

Nutida Svenskt Silver Jin Sook So Ture Svensson - Nutida Svenskt Siver

Tore Svensson & Jin – Sook So

14 januari – 8 februari 2012

I årets första utställning ger vi röst åt två av våra mest internationellt kända konsthantverkare, Tore Svensson och Jin-Sook So. Båda har ställt ut åtskilliga gånger utomlands och båda är representerade i privata samlingar och museer runt om i världen.

Tore Svenssons järnskålar har beskrivits både som ”eteriska” och ”hyperestetiska”. Den enkla, nästan arkaiska skålformen utfört i det enkla materialet järn blir en symbol för hantverket i stort. Något som är utfört i ett relativt billigt material blir förädlat genom tankens och handens verk. Det som förmedlas i Tore Svensson oerhört vackra och poetiska skålar är inte bara formen och funktionen, utan det handlar också om arbete och tid.

Jin-Sook Soo har gjort sig känd för sina poetiska arbeten utförda på tunna, genomskinliga dukar i stål. Hon har ständigt sökt nya uttryck i materialet genom att bränna eller måla duken, lägga på lager av silver eller guld, samt vika och sy i den.

Verken i denna utställning är inspirerade av Koreas landskap. Jin-Sook har, sedan våren 2011, varit en artist in residence på Youngeun Museum. Utanför Söul finns det en stor öppen yta varifrån man kan se en häpnadsväckande utsikt över bergen – ibland höljt i dimma. På natten framträder en lika förtrollande utsikt över staden.

Dela inlägget!