Tänjbara ting – Annika Daevel och August Happ 30 sept – 21 okt 2017

Daevel Annika nutida svenskt silver Pendel objekt silver gummi scaled - Nutida Svenskt Siver

Daevel Annika nutida svenskt silver ambar bagare silver forgyllda inuti - Nutida Svenskt SiverDaevel Annika nutida svenskt silver Pendel objekt silver gummi - Nutida Svenskt Siver

 

 

 

 

 

 

Vernissage Lördagen den 30 sept kl. 11-16 på Nutida Svenskt Silver.

I Tänjbara ting utforskar Annika Daevel och August Happ nya möjligheter. Corpussilver blandas med nya material och blir till nya objekt.

Utställningen pågår till och med 21 okt.

Annika Daevel

Silver i ett sammanhang som ger det en extra rumslig och skulptural dimension.

Traditionellt arbetade corpusföremål som ämbar, muggar, kannor möter t.ex. återbrukade cykelslangar. Det matta, mjuka och tänjbara blir som grafiska tecken, svarta linjer mot silvret.

Formerna vill kommunicera olika tillstånd i livet, känslor av humor och allvar; stanna upp! lyssna, ta till vara på resurser och möjligheter. Att tolerera olikheter och förstärka det universella. Tänja på upplevelsen och utrymmet i rummet.

Augus

t Happ

I utställningen Tänjbara Ting visar corpussmeden August Happ silverobjekt där han förskjutit det till synes perfekta. Genom återbruk av enkla grundformer  kombinerat med nya idéer och uttryck omskapar han gamla byggstenar till något nytt.

Via infall och öve

rraskningar har jag försökt sporra mig själv att hitta en ny väg och ett nytt mål. Jag har velat spetsa min tidigare design genom att vända stort till smått i ett försk att bryta den perfekta linjen. Kanske har formen förbättrats, kanske har den fördärvats. Det är upp till betraktaren att avgöra. Men utan att göra avkall på brukbarhet eller hantverkets kvalitet har föremålen förändrats och förnyats.

Dela inlägget!