”54-80” 29/9 – 24/10 2012

Nutida Svenskt Silver Bengt Liljedahl scaled - Nutida Svenskt Siver

Bengt Liljedahl

54-80

Nutida Svenskt Silver Bengt Liljedahl - Nutida Svenskt Siver Nutida Svenskt Silver Bengt Liljedahl2 - Nutida Svenskt Siver Nutida Svenskt Silver Bengt Liljedahl3 - Nutida Svenskt Siver

29 september – 24 oktober 2012

Bengt Liljedahl är en av Sveriges främsta silversmeder. I utställningen ”54 – 80 ” på Nutida Svenskt Silver står dessa två tal för något så imponerande som en oförtruten konstnärlig verksamhet sedan 1954 och lika imponerande 80 levnadsår.

I utställningen får vi stifta bekantskap med nya arbeten, men även återse några av de mest omtyckta och uppmärksammade. Det är ingen tvekan om att Bengt Liljedahl har fått många beundrare under sin långa karriär. Han har alltid sagt att han föredrar att göra bruksföremål eftersom ”det är saker som man använder och ingenting som bara står i ett hörn” eller idrottspriser ”som är roliga att formge eftersom de flesta ser för jäkliga ut”.

Under 58 verksamma år har han skapat åtskilliga silverpjäser, både av profan och sakral karaktär. Han har gjort arbeten för så många som över ett sjuttiotal svenska kyrkor. På hans meritlista finns både statsbestick för prins Carl Philip och priser som Damernas Världs designpris Guldknappen och Aftonbladets och Svenska Fotbollsförbundets pris Guldbollen. Själv tilldelades han Prins Eugen-medaljen 1994 för framstående konstnärlig verksamhet.

Bengt Liljedahls silver karaktäriseras av att vara strängt och stramt men kan också buckla sig med fina ljuseffekter som resultat. Precisa vikningar av silverplåten är en annan effektfull detalj i hans arbeten. Han tar med stor sensibilitet vara på materialets uttrycksmöjligheter.

Dela inlägget!