15. Beata Grahn

Titel: Fröken Aarsruds hus
Objekt: div material

Trots att hon är borta sedan länge och andra har bott här efter henne – före oss – är vårt hus känt i trakten som ”fröken Aarsruds hus”. Gunvor Aarsrud var textilkonstnär och tillhörde bruksortens societet. I vår jakt på ett björkgolv som enligt en äldre bostadsannons skulle finnas i det rum som på originalritningen benämns som vävkammare lossade vi en bräda i ett platsbyggt skåp. Av något björkgolv syntes inga spår, men bland damm och spindelväv fanns en omedveten tidskapsel: föremål som troligen fallit ner bakom hyllorna i skåpet. Något helt, något trasigt, ett och annat extremt lätt att tidsbestämma, annat inte… 

Fyndet har fått bli utgångspunkt för min tidskapsel, ett sätt att visa tacksamhet och respekt gentemot dem som levde här före oss, och att bearbeta det stora och lite märkliga det är att äga en plats. Kanske får något av föremålen återgå sedan, till sin plats under skåpet i vävkammaren, åt våra okända efterträdare. 

Foto: Filip Palmén

Dela inlägget!

Fler nyheter från Nutida Svenskt Silver