Formationer. 14/4 – 9/5 2012

Nutida Svenskt Silver Rolf Lindståhl Foto Tomas Åhlman2 scaled - Nutida Svenskt Siver

Rolf Lindståhl

Formationer

Nutida Svenskt Silver Rolf Lindståhl Foto Tomas Åhlman4 - Nutida Svenskt Siver Nutida Svenskt Silver Rolf Lindståhl Foto Tomas Åhlman3 - Nutida Svenskt Siver Nutida Svenskt Silver Rolf Lindståhl Foto Tomas Åhlman - Nutida Svenskt Siver Nutida Svenskt Silver Rolf Lindståhl - Nutida Svenskt Siver

14 april – 9 maj 2012

Temat för utställningen ”Formationer” är en fortsättning och utveckling av Rolfs tidigare geometriska, ofta triangulära och kvadratiska former, här i skepnad av ett antal vaser, skålar och kannor. Inom ramen för en geometrisk grundform får nu formspråket ta sig mjukare uttryck än tidigare: En triangulär form dras ut i en spänstig bågformad rörelse i en kanna. Inom en kvadratisk ram utvecklas i mjuka kurvor en tredelad skålform.

Det stringent geometriska och mjukt spänstiga förenas i en och samma gestaltning. Geometrin blir formspråkets grammatik som inramar ett mjukare och mer poetiskt formuttryck -formationer av geometrisk poesi.

Rolfs silverföremål är unika konstverk som också fungerar som bruksting. De estetiska och funktionella elementen berikar ömsesidigt varandra och blir till något mer än summan av de båda.

Rolf Lindståhl är utbildad guldsmed på Guldsmedsskolan i Strålsnäs under 4 år på 60-talet och 4 år på Konstfackskolan i början på 70-talet. Från 70-talets mitt verksam som silversmed i egen ateljé och sedan 1977 medlem i Nutida Svenskt Silver. Deltagit i ett stort antal evenemang i Nutidas regi, i Sverige och utomlands och haft sex större separatutställningar – senast 2005 på Nutida. Han har vid sex tillfällen erhållit större arbetsstipendier från Konstnärsnämnden och är representerad på Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum och Stockholms Slott HM Konung Carl XVI Gustaf.

Dela inlägget!