More Things av Åsa Elmstam 17 maj-14 juni 2018

Halssmycken av Åsa Elmstam.

11-16 på lördag 14/6 är sista chansen att se utställningen. Åsa finns på plats för att berätta om sina verk!

”More Things”

Nya säsonger för med sig nya trender för hemmet, för kroppen, för identiteten, ut med det gamla in med det nya. Vi köper mer och mer. En konsumtion som ökar för varje år som går, där försäljningsrekorden måste öka för att få marknaden att fungera. Vi handlar trots att de flesta borde vara medvetna om att vår konsumtion är rent oetisk i denna klimatförändringens tid.

”More Things” är en fortsättning på min tidigare utställning ”Things” som ställdes ut första gången i sin helhet 2016. Projektet har sitt ursprung i min klimatångest som startade för 12 år sedan. Jag har sedan dess jobbat med objekt i serien Things för att kanalisera min ångest. Jag har fokuserat på konsumtion och överkonsumtion som tema och problematik ledandes till klimatförändringarna. Inte minst ligger det en problematik i att jag som konstnär/formgivare är en del av konsumtionens näringskedja själv.

New seasons bring new trends for the home, for the body, for the identity, move out the old – bring in the new. We buy more and more. Consumption increases for each year. And the sales records must increase every year to make the market work. We do this despite the fact that most people should be aware of that our consumption is purely unethical during this climate changing times.

”More Things” is a continuation of my previous exhibition ”Things” which was exhibited the first time in total 2016. The project originated in my climate anxiety that started about 12 years ago. I have since then worked with items in the series “Things” to canalize my anxiety. I have focused on consumption and overconsumption as a theme and problematic led to climate change. Not least, it is a problem that, as an artist / designer myself, I am part of the consumption food chain.

NUTIDA SVENSKT SILVER Öppet tor & fre 12-18 • lör 11-16 • Övtiga tider enligt överenskommelse Besöksadress Västmannagatan 49, Stockholm

Dela inlägget!