Utställning: Skåderätter och pärlemor – Karolina Hägg 31 augusti – 21 september 2019

1.Skåderätter och pärlemor Karolina Hägg 1 1 - Nutida Svenskt Siver

Skåderätter och pärlemor – Karolina Hägg 31 augusti – 21 september

Välkommen på vernissage lördag den 31 augusti kl 12-16.

Ett av de objekt som inspirerat mig i mitt corpus-arbete under flera år är den uppstoppade
svan som står i utställningen Dukade bord på Nordiska Museet. Svanen är en del av en
dukning som representerar 1600 talet. Dukningen speglar 1600 talets stormaktstid, rikedom
och överflöd och var tänkt att imponera på måltidsgästerna. Svanen var både mat och
skåderätt. På ryggen mellan vingarna låg en stek. Att svanen just var en representation för
rikedom och överflöd är egentligen inte det som intresserar mig, utan att många av objekten
från denna tid är helt makalöst överdådiga objekt där själva bruksfunktionen är underordnad
dekoren. Mitt arbete kretsar i de flesta fall kring måltiden, ätandet och de objekt vi använder
oss av i köket och till bords, liksom det sociala spelet kring bordet. I en del av föremålen låter
jag den enda funktionen vara dekoration, i andra är dekoren det viktiga men jag har lagt till en
funktion som att objekten även kan vara en skål eller ett fat men det är inte det som är
huvudsaken.

Jag tycker också det är intressant att plocka bland material och föremål som en gång
representerade till exempel rikedom men som idag står för något helt annat och använda dom
på nya sätt eller i en ny kontext. Snäckskalen är ett sådant. Detta var i en annan tid väldigt
exklusivt och endast tillgängligt för överklassen men idag är det egentligen inte mer än en
snäcka. Jag kan hitta dom på stranden, köpa dom på loppis eller hämta dom som rester efter
andras måltider på restauranger. Det finns ett överflöd av dom, precis som med allting annat. I
vår tid kan vi få tag på vad vi vill när vi vill och det är vardag.
Men på senare tid har en reaktion på detta växt fram, vi pratar nu om hållbarhet,
återanvändning, miljömedvetenhet och sitt ekologiska fotavtryck. Att återanvända och förädla
material, att jobba hållbarhet och att minimera kanske är dagens sätt att imponera. Vår tids
skåderätt.

Utställningen pågår till den 21 september
Välkomna!

Dela inlägget!