SMEDER

Wan-Ying Lin

Wan Ying Lin är en smyckekonstnär som fokuserar på förnimmelse och varseblivning. Med utgångspunkt i möjligheterna och förhållandena mellan rummet och individen, sett ur smyckekonstnärens perspektiv, forskar hon om rumsskapande och materialprov. Med hjälp av materialens fysiska egenskaper, skapar hon ihåliga former och rum. Rum för mellanmänskliga relationer, rum mellan individer och föremål, rum om föremål och rummen däri. Genom att veckla ut och stänga rum, lägga till eller avlägsna substanser inom rummet använder sig. Lin av rummen för att skapa illusioner som förstorar, förvandlar eller döljer information från betraktaren, för att utmana de sätt på vilka våra fem sinnena tolkar världen.

Lin BW - Nutida Svenskt Siver

Galleri

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 2017

Jag har en delad ateljé på Wip: sthlm Västberga

Utbildning

MFA in Jewellery Art, HDK-Academy of Design and Crafts, University of Gothenburg, Sweden

BFA in Crafts and Design, National Taiwan University of Arts, Taiwan

Utmärkelser

2020 Arbetsstipendium, ettårigt. Konstnärsnämndens bildkonstnärsfond

2018 IASPIS-Residensstipendiat i Stockholm

Hemsida