SMEDER

Mia Larsson

I mitt arbete vill jag genom smyckets olika funktioner i att knyta relationer, ha symboliska betydelser, fungera som andligt skydd, velat koppla det och se paralleller till hållbarhet och material. Vi är länkade till andra, länkade till vår dåtid och framtid, länkade till miljön och jordens resurser. Materialet blir en viktig symbolbärare, naturen är inget avlägset romantiskt i bakgrunden utan del av vårt gemensamma maskineri, kretslopp. Jag har sen 2011 valt att hämta skaldjur från restauranger som del av måltid och komposterbart material i mina smycken tillsammans med återvunnet silver.

MiaLarsson - Nutida Svenskt Siver

Mia Larssons produkter i vår webbshop

Galleri

Verksamhet
  • Egen verksamhet sen 2012, nu med ateljé på Bergsundsgatan 16, Södermalm Stockholm
Utbildning
  • 2002–2003 Nyckelviken allmän linje, Stockholm
  • 2006–2007 Nyckelviken metalllinje, Stockholm
  • 2007–2012 Master Konstfack Ädellab, Stockholm
  • 1993–2003 Kandidat, kontsvetenskap, film vetenskap, curating, Stockholms Universitet
Representerad
  • Tekniska Museet, Stockholm
  • Privata Samlare i SE, GB
Utmärkelser
  • 2010-2014 Estrid Ericsons Stiftelse (2ggr)
  • 2017–2022 Ateljestipendium Stockholms Stad
  • 2018 Nominerad som en av fyra till Design S, Swedish Design Award
Hemsida