SMEDER

Maria Elmqvist

Text

Maria Elmqvist

Galleri

Verksamhet
 • Egen verksamhet sedan 1985
Utbildning
 • Guldsmedsutbildning, Köpenhamn 1975-1979
 • Guldsmedsgesäll 1979
 • Aftonskola Konstfack 1979-81
Representerad
 • Nationalmuseum Stockholm
 • Röhsska Museet Göteborg
Utmärkelser
 • Konstnärsnämnden 1989, 91, 92, 93, 95
 • Konstnärsnämndens 10-åriga Stipendium 1997
 • Konsthantverkets Vänners Stipendium 1991
 • Marianne och Sigvard Bernadottes Stipendium 1992
 • Svenska Frimurarordens Stipendium 1994