SMEDER

Josefine Davidsson

”Jag tröttnar aldrig på att arbeta med silver. Silver är vackert, formbart o följsamt. Materialet utmanar mig ständigt att söka och utforska nya formvärldar. Jag böjer, tänjer, veckar, smider, sågar, filar o löder silvret för att finna de former jag strävar efter. Inte sällan låter jag silvret leda mig framåt. En oväntad kurva uppstår, jag följer den, vid kurvans slut uppstår ytterligare något oväntat. Så växer mina arbeten fram. Av silver skapar jag kannor, skålar, dosor, ströare, kaffemått och ett och annat smycke.”

Josefin Davidsson - Nutida Svenskt Silver

Köp Josefine Davidssons produkter i vår webbshop

Galleri

Utbildning

Hellidens folkhögskola, estetisk linje
Konstfackskolan

Utmärkelser
  • Flemings stipendium
  • Stipendium från S:t Johannes logen den nordiskas förstas jubelfond
  • Konsthanverkarnas vänners stipendium
  • Arbetsbidrag Sveriges bildkonstnärsfond
  • Stockholms stads konstnärsbidrag
Representerad

Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Statens Konstråd www.statenskonstrad.se

Hemsida