SMEDER

Eva Skärlund

Min verksamhet utgår från traditionella guldsmedstekniker kombinerat med ett experimenterande och utforskande arbetssätt. Jag är intresserad av smycket och hantverket som metod för att utforska och ifrågasätta. Mitt skapande tar ofta avstamp i ett engagemang för miljön och rör sig i områden som berör miljöproblem, arv och konsekvenser.

Jag fascineras av svåra frågor och av det jag inte förstår, men samtidigt har jag en önskan om att det jag gestaltar ska vara vackert och tilltalande. Just detta dubbla förhållande visar sig många gånger i mitt arbete, i mitt sätt att visualisera. Ett praktfullt halsband, en storslagen ring, men vid närmare granskning uppstår ofta frågor. Jag hoppas att min smyckekonst ska ses som tänkvärda inslag i en pågående diskussion om omöjligheten i vårt sätt att leva.

Eva Skärlunds produkter i vår webbshop

Galleri

Utbildning
  • XXX
Utmärkelser
  • XXX
Representerad
  • XXX