Vägen till yrket

Hur går en person egentligen till väga för att bli silversmed?

Historiskt har den vanligaste vägen till att bli ädelsmed varit genom skråväsendets lärlingssystem, som trots skråväsendets officiella avskaffande i slutet av 1800-talet levt kvar som utbildningsform. Än idag kan du som vill bli guld- eller silversmed gå i lära hos en mästare och avlägga gesällprov, numera organiseras denna utbildningsform av Hantverksakademin, som fungerar som officiellt lärosäte även om utbildningen är förlagd till mästarens arbetsplats som kan vara belägen var som helst i landet. Inom guldsmidet är gesällprov ännu relativt vanligt förekommande, medan silversmidesgesällerna blir alltmer sällsynta.

För den som intresserar sig lika mycket för konst och samtida konsthantverk i en vidare kontext som för hantverket finns kandidat- och masterprogram i smyckekonst och corpus vid Konstfack i Stockholm och i smyckekonst vid HDK-Valand i Göteborg. Dessa utbildningar leder till konstnärliga examina med specialisering på konsthantverk. Många av de smeder som är aktiva inom Nutida idag har den här typen av utbildning.

Studieplatserna på högskolenivå är eftertraktade och det är en klar fördel att ha förkunskaper i både metallhantverk och konstnärlig process. Många väljer därför att först gå en högskoleförberedande grundutbildning på ett eller två år. Leksands folkhögskola, Nyckelviksskolan på Lidingö och Stenebyskolan i Dals Långed är några av de skolor som erbjuder grundutbildningar där metallhantverket kombineras med konstnärlig process.

Nedan följer länkar till ett urval av utbildningsplatser:

Högskoleutbildningar
Konstfack – kandidatprogrammet Ädellab och masterprogrammet Craft! (smyckekonst och corpus)
HDK-Valand – kandidat- och masterprogram i smyckekonst
KHiO (Kunsthøgskolen i Oslo) – kandidat- och masterprogram i smyckekonst och corpus

Yrkesutbildningar
Hantverksakademin – samordnare för lärlingsutbildningar
Guldsmedsutbildning i Falköping – yrkeshögskoleutbildning
Guldsmedsutbildning i Mjölby – vuxenutbildning
Københavns Tekniske Skole – yrkesutbildning

Högskoleförberedande utbildningar
Stenebyskolan – Objekt/Smyckekonst
Leksands folkhögskola – Metall/Silversmide
Nyckelviksskolan – Metallformgivning
Hellidens folkhögskola – Silversmide
Folkuniversitetet – Silversmide och Smyckesdesign