Organisation och styrelse

Nutida Svenskt Silver är en ideell förening.
Vårt organisationsnummer är 802004-5152.

Stadgar
Nutidas stadgar är basen för verksamheten. Här kan du läsa våra stadgar.

Verksamhetsberättelse
I samband med årsmötet presenteras föreningens verksamhetsberättelse. Här kan du läsa verksamhetsberättelserna för de senaste åren.
NSS Verksamhetsberättelse 2021
NSS Verksamhetsberättelse 2020
NSS Verksamhetsberättelse 2019
NSS Verksamhetsberättelse 2018
NSS Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen
De som arbetar i styrelsen väljs på ett år i taget på föreningens årsmöte.
Styrelsen består av både smedsmedlemmar och silvermedlemmar.
Nutidas nuvarande styrelse är vald på årsmötet den 18 maj 2022:

  • Paula Röhss, ordförande, silvermedlem
  • Pernilla Sylwan, smed
  • Filip Palmén, smed
  • Gunilla Berman Steinwall, silvermedlem
  • Josefine Davidsson, smed
  • Monica Lilja, kassör, silvermedlem
  • August Happ, smed

Emma Jernberg är projektledare och ansvarar för Nutida Svenskt Silvers webbutik. Henne når du på butiken@nutida.nu.
Hanna Tegbrant är projektledare och ansvarar för Nutida Svenskt Silvers kommunikation. Henne når du på nutida@nutida.nu.