Organisation och styrelse

Nutida Svenskt Silver är en ideell förening.
Vårt organisationsnummer är 802004-5152.

Stadgar
Nutidas stadgar är basen för verksamheten. Här kan du läsa våra stadgar.

Verksamhetsberättelse
I samband med årsmötet presenteras föreningens verksamhetsberättelse. Här kan du läsa verksamhetsberättelserna för de senaste åren.
NSS Verksamhetsberättelse 2022
NSS Verksamhetsberättelse 2021
NSS Verksamhetsberättelse 2020
NSS Verksamhetsberättelse 2019
NSS Verksamhetsberättelse 2018
NSS Verksamhetsberättelse 2017

Styrelsen
De som arbetar i styrelsen väljs på ett år i taget på föreningens årsmöte.
Styrelsen består av både smedsmedlemmar och silvermedlemmar.
Nutidas nuvarande styrelse är vald på årsmötet den 16 maj 2023:

  • Paula Röhss, silvermedlem, ordförande
  • Gunilla Berman Steinwall, silvermedlem
  • August Happ, smed
  • Karolina Hägg, smed
  • Monica Lilja, silvermedlem, kassör
  • Filip Palmén, smed
  • Pernilla Sylwan, smed, vice ordförande
  • Annika Rost, silvermedlem, adjungerad
  • Ann Lindberg, silvermedlem, ständig sekreterare

Emma Jernberg är projektledare och ansvarar för Nutida Svenskt Silvers webbutik. Henne når du på butiken@nutida.nu.
Hanna Tegbrant är projektledare och ansvarar för Nutida Svenskt Silvers kommunikation. Henne når du på nutida@nutida.nu.