Jubileumsboken

Nutida Svenskt Silver fyller 60 år – skapandet av en jubileumsbok

Den andra december 2023 fyller föreningen Nutida Svenskt Silver 60 år. Jubileet ger oss ett bra tillfälle att reflektera över vår verksamhet i stort och smedernas roll i synnerhet. Vi håller på att ta fram en bok som ska hjälpa Nutida att synas extra under jubileumsåret och även kommande år. En bok som inte bara tjänar till att utgöra dokumentation utan även verka som inspirationskälla och kunskapsförmedlare.

Boken kommer att presentera verk och texter från de smeder som är med i Nutida Svenskt Silver idag och innehålla analyser av sakkunniga skribenter; Kerstin Wickman, professor emerita i design och konsthantverkshistoria, Cilla Robach, intendent på Nationalmuseum och fd rektor för Beckmans designhögskola, Anders Ljungberg, silversmed och professor i silversmide på Konstfack samt Sofia Silfverstolpe, författare och silverexpert.

Bokens formgivare är Cecilia Lindgren. Cecilia är erfaren bokformgivare och har bland annat arbetat med ArkDes.

Bokens redaktör är Anders Bergmark. Anders har stor erfarenhet som redaktör inom formområdet.

Bokens fotograf är Sara Danielsson. Sara är mycket skicklig på att skildra såväl corpus som smycken.

Ett viktigt syfte med boken är att lyfta värdet av det handgjorda, av material och hantverkstekniker – kunskap som i skuggan av ett snabbt industrialiserat och globaliserat samhälle ständigt riskerar att marginaliseras. I boken får du också bland annat läsa om smedernas tankar om kreativitet och om vikten av entreprenörskap.

Vi har fått stöd från flera prestigefyllda och viktiga stiftelser samt sponsorer och annonsörer. Vi har sökt och söker ytterligare medel.

Stort tack till

Estrid Ericsons Stiftelse
Kungliga Patriotiska sällskapet
Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur
Gemma AB
KA Rasmussen AB
NSG och Blue Circle

13 14 Annika Daevel Flykt fr ån verklig vas havsdröm scaled - Nutida Svenskt Siver

Havsdröm, Vas i rörelse, Annika Daevel