Britte Grünewald Grönberg

Mitt dåtida liv på Nutida
1993 – 2008

Min första vecka som intendent på Nutida Svenskt Silver, började den 1 december 1993. Den startade med några timmars information från den avgående intendenten Jorun Koch. Hon hade packat sin bil och vi for iväg till Kristianstads länsmuseum, där Nutidas 30-årsjubileumsutställning skulle presenteras. Det var en fantastisk introduktion av Nutidas historia och nuvarande situation. Utställningen som tidigare visats på Nationalmuseum hette ”Silver till nytta och lust”. Utställningen visade ett tjugo meter långt bord som var dukat med både corpus och smycken. Det var en exposé av det moderna svenska silvret. De fyrtioåtta guld och silversmeder som skapat verken var tyvärr inte inbjudna att närvara personligen. Efter Kristianstad skulle utställningen vandra vidare till Bryssel, Umeå, Stade, Paris, Madrid och slutligen till Barcelona.

Resan till Kristianstad var oerhört lärorik och jag fick många idéer för min framtida tjänstgöring. När jag tog över såg jag alltid till att ha med mig smeder på utställningarna. Det var ju deras verk vi visade och var stolta över. De kunde också informera på ett helt annat sätt än vad jag kunde göra.

Under tiden vi var i Kristianstad renoverades galleriet på Arsenalsgatan av smederna. Det blev ett bra tillfälle att lära känna varandra. Vi kände alla en stolthet att få göra galleriet vackert och funktionellt och det var helt avgörande för det fortsatta arbetet. Silversmeden Mats Eskils ritade montrarna med fiffiga lösningar tillsammans med formgivaren Peter af Petersens som tillverkade dem och den övriga inredningen.

Det blev mycket lyckat. Fler smeder ansökte om medlemskap och snart uppgick antalet till 63 silver/guldsmeder. Vi fortsatte att ha temainriktade samlingsutställningar utöver separatutställningar. Temat kunde vara tårtspadar, ljusstakar, dopgåvor m.m.

Tack vare mecenater som Margareta Wallenius Kleberg, Barbro Osher, Magnus och Märta Christina Vahlqvist, Lennart Agerberg/Ulf Gillberg, Bengt och Gerd B:son Sjögren, tillsammans med många trogna kunder, kunde vi expandera och vidareutvecklas. Både kundkrets och antalet smeder utökades och Nutida höjde försäljningen rejält.

Efter två år anställdes ytterligare en person på heltid, Gun Bond. Vi blev ett radarpar och viktiga för kontinuiteten.

Mats Eskils drog igång fantasifulla utställningar tillsammans med fyra smeder, Bengt Liljedahl, Bo Klevert, Nils Nisbel och Bo Parkvall. Det blev utställningarna ”Gubbröra” med temat: badrummet, köket, kontoret och herr smycken. Detta inspirerade de övriga smederna, så kön att få ställa ut blev flera år lång. En framförhållning som gjorde att vi kunde trycka årskalendarier och almanackor med bilder och info, som sedan kunde delas ut gratis till besökare som marknadsföring. Lekfullheten och fantasin resulterade i både TV-program, recensioner i dagstidningar och månadspress. Nya kunder tillkom och vi blev varumärket man skulle handla hos.

Vi sökte pengar och kunde göra nya utlandsutställningar i Tokyo New York och Chicago, som avslutades på Bukowskis i Stockholm. (Nutidas galleri var för litet). Alltid med smeder som kunde representera. Under min tid fick jag uppleva de två storheterna, tillika heders smederna, Torun Vivianna Bülow Hübes smyckesutställning och Sigurd Perssons corpus och smyckesutställning. Till Toruns utställning var det kö utanför galleriet redan kl. 11, hela utställningstiden. Vi sålde för över en miljon under två veckor. Så skulle det alltid vara.

Det var en fantastisk tid. Smedernas uttryck blomstrade och vi hade givande smedsmöten och visningar för konstföreningar på kvällstid, där alltid en smed var med och visade på tillverkningen från silverplåt till färdigt verk på ett pedagogiskt sätt. Wolfgang Gessl, Caroline Lindholm m.fl. var utmärkta guider. Theresia Hvorslev bildade en stipendiefond som delades ut till en förtjänstfull kvinnlig smed tre gånger.

Vi fick anställa timpersonal och då helst smeder som kunde sitt material. Utan Gun Bond, Mats Eskils, Caroline Lindholm och Helena Sandström samt lyhörd styrelse hade vi inte nått denna framgång.

Tack alla för dessa år!

PS. det kommer fortfarande fram kunder som frågar om det inte är ”Fru silver”?

Britte Grünewald Grönberg
Tidigare intendent på Nutida Svenskt Silver
Mars 2023

- Nutida Svenskt Siver

Britte Grünewald Grönberg