Bli en av Nutidas smeder!

Ansökan för 2022 är öppen den 15 september-15 oktober

Information gällande ansökan 2021:

Vad får du som medlem

 • Som medlem i Nutida Svenskt Silver får du ett trettiotal nya kollegor att dela erfarenheter och lärdomar med.
 • Du har möjlighet att delta i minst två genomarbetade utställningar per år, och sälja dina alster i webbutiken.
 • Vi erbjuder också regelbundna utbildningar för att höja kompetensen inom olika områden.
 • Nyblivna medlemmar kommer att presenteras på Nutidas hemsida i början av nästa år.
 • Via pressutskick berättar vi om Nutidas nya smeder, samt via våra sociala medier.

Vad förväntas av dig som medlem

 • Att du engagerar dig i någon av föreningens arbetsgrupper.
 • Att du deltar aktivt i utställningsverksamheten.

Serviceavgiften är 2000:- /år + moms samt en medlemsavgift på 300:-/år.
Dessa avgifter faktureras i början av varje år.

Kriterier

 • Som sökande ska du kunna visa på att det konstnärliga utövandet är din huvudverksamhet.
 • Verken du söker med ska visa på god kvalité i genomförande, tanke och presentation.
 • Ditt utövande ska ha sin grund i guld-eller silversmidets tekniker, material eller historia.
 • Du ska ha hittat ditt eget konstnärliga uttryck.

Ansökan ska innehålla

 • Minst fem bilder på representativa verk, ej äldre än 3 år.
 • En kort berättelse om dig själv, om utbildning och utövande och varför du vill
  bli medlem i Nutida svenskt Silver.
 • Ditt CV.
 • Lägg ihop allt i en PDF, inte större än 10 Mb.

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Juryarbetet

Först går vår granskningsjury igenom alla ansökningar och väljer ut vilka de vill gå vidare med.
I ett andra steg blir du inbjuden till ett fördjupat samtal och samtidigt tittar juryn på arbetsprover du blivit ombedd att ta med.
Detta äger rum i slutet av november i Stockholm.

Juryn för antagningsprocessen 2021 består av:

Sara Borgegård– smyckekonstnär/Nationalmuseum

Gustav Nordenskiöldkonstnär/konsthantverkare

Agneta Linton– prefekt vid Kungliga Konsthögskolan

 Tove Knuts- smyckekonstnär, smedsmedlem Nutida Svenskt Silver

Josefine Davidsson– silversmed, smedsmedlem Nutida Svenskt Silver

Monica Liljasekreterare i juryn, kassör i Nutida Svenskt Silver

GDPR/Personuppgiftspolicy

För mer information om hur vi behandlar dina uppgifter kan du läsa här.

Vi ser fram emot din ansökan!

- Nutida Svenskt Siver

Hands of tomorrow