Bli en av Nutidas smeder!

Nästa ansökningsperiod öppnar hösten 2023

Information gällande ansökan:

Vad får du som medlem

 • Som medlem i Nutida Svenskt Silver får du ett nätverk av kollegor att dela erfarenheter och lärdomar med.
 • Du har möjlighet att delta i minst två utställningar per år i Nutidas regi, och sälja dina alster i webbutiken.
 • Nutidas smeder erbjuds regelbunden fortbildning och workshops.
 • Nyblivna medlemmar presenteras på Nutidas webbplats och sociala medier i början av 2024.
 • Via pressutskick berättar vi om Nutidas nya smeder, samt via våra sociala medier.

Vad förväntas av dig som medlem

 • Att du engagerar dig i någon av föreningens arbetsgrupper.
 • Att du deltar aktivt i utställningsverksamheten.

Serviceavgiften är 2000:- /år + moms samt en medlemsavgift på 300:-/år.
Dessa avgifter faktureras i början av varje år.

Kriterier

 • Nutida representerar utövare inom smycke- och corpuskonst, med anknytning till silver- och guldsmidets tekniker, material eller historia.
 • Verken du söker med ska visa på god kvalité i genomförande, tanke och presentation.
 • Nutidas smeder har olika bakgrunder och bedömningen görs individuellt, men notera att Nutida är en plattform för professionella utövare inom relevant hantverk/konsthantverk.

Har du funderingar kring kriterierna och/eller antagningsförfarandet är du välkommen att kontakta oss via e-post: nutida@nutida.nu
Ta gärna en titt på våra smedssidor för att se vilka Nutida representerar idag.

Ansökan ska innehålla

 • Minst fem bilder på aktuella representativa verk. Ange årtal, material och teknik för varje verk.
 • En kort presentation av dig själv, din bakgrund inom fältet och varför du vill bli medlem i Nutida Svenskt Silver.
 • Ditt CV.
 • Lägg ihop allt i en PDF, inte större än 10 Mb.

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Juryarbetet

Först går vår granskningsjury igenom alla ansökningar och väljer ut vilka de vill gå vidare med. I ett andra steg blir du inbjuden till ett fördjupat samtal och samtidigt tittar juryn på arbetsprover du blivit ombedd att ta med.
Detta äger rum i början av november i Stockholm.

Juryn för antagningsprocessen inför 2023 bestod av:

Sara Borgegård – smyckekonstnär/Nationalmuseum

Gustav Nordenskiöld – konstnär/konsthantverkare

Agneta Linton – prefekt vid Kungliga Konsthögskolan

Beata Alfredsson Grahn – smycke-/corpuskonstnär, smed i Nutida Svenskt Silver

Josefine Davidsson – silversmed, smedsmedlem Nutida Svenskt Silver

Monica Lilja – sekreterare i juryn, kassör i Nutida Svenskt Silver

Gustaf Kjellin – adjungerad styrelseledamot i Nutida Svenskt Silver

GDPR/Personuppgiftspolicy

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter kan du läsa här.

Vi ser fram emot din ansökan!