Nutida välkomnar två nya medlemmar Sarah och Wan-Ying! Januari 2021

Nya medlemmar Nutida Svenskt Silver

Nutida Svenskt Silver har glädjen att berätta att vi har antagit två nya smedsmedlemmar i år!
De nya medlemmarna som blev utvalda av föreningens granskningsjury är Sarah Hurtigkarl och Wan-Ying Lin, båda verksamma i Stockholm.

Wan-Ying Lin är en smyckekonstnär som fokuserar på förnimmelse och varseblivning. Med utgångspunkt i möjligheterna och förhållandena mellan rummet och individen, sett ur smyckekonstnärens perspektiv, forskar hon om rumsskapande och materialprov. Med hjälp av materialens fysiska egenskaper (magnetism, vikt, densitet, etc.) skapar hon ihåliga former och rum. Genom att förändra dessa rum skapar hon illusioner som förstorar, förvandlar eller döljer information från betraktaren, för att utmana de sätt på vilka våra fem sinnen tolkar världen.
Läs mer om Wan-Ying >

Sarah Hurtigkarls konstnärskap kännetecknas av en rik variation av uttrycksformer, så som smycken, corpus och skulptur. I sitt skapande jobbar hon främst i metall och porslin och alla föremål tillverkas för hand i hennes studio. Sarahs arbete omvärderar måltiden som koncept och ritual med middagsbordet som undersökande fält. Genom att skapa nya traditioner och utmana konventionerna vill Sarah undersöka hur ätandet och måltidens njutning kan förhöjas och förstås på nya sätt.
Läs mer om Sarah >

Dela inlägget!