Nutida tänker på döden, 13 april – 1 maj 2022

Hur kan konsthantverkliga föremål hjälpa oss att ta avsked av, och bearbeta förlusten av, en annan människa? Det är snart två år sedan pandemin plötsligt förändrade vår vardag – och tvingade bort våra seder. Det har varit, och är ännu, en tid med alltför många oväntade bortgångar i kombination med restriktioner som begränsat våra möjligheter att ta traditionsenliga avsked.
Nutidas smeder undersöker smycke- och korpuskonstens roll i seder kopplade till livets slutskede, döden och sorgearbetet. Vad kan vi lära av traditionen, och vad behöver vi framgent?

Utställningen görs i samarbete med Katarina församling.

Benhuset ligger på Katarina kyrkogårds södra sida och är en mötesplats för konst, teater, andakt, musik och reflektion i de dödas närhet.

Dela inlägget!