Nutida c/o Gustavsbergs konsthall 25/1-1/3 2020

NiklasEjve skål - Nutida Svenskt Siver

Nutida gästar Gustavsbergs konsthall med en corpusutställning 25. januari till 1 mars 2020.  

Välkommen till vernissage av utställningen Molnet/In Motion på Gustavsbergs konsthall lördag 25. januari kl. 13-16. Läs mer här.

Kl. 15.00 är det invigning av Nutidas utställning. 

Öppettider för utställningen är tisdag-söndag kl. 11-16.

 

Traditionellt är corpus det som skiljer silversmeden från guldsmeden: att med hjälp av olika smidestekniker bearbeta plåt till volymer och skapa föremål med avsikten att inrymma något. Exempel på sådana föremål är kannor, vaser, skålar och ljusstakar. Historiskt har corpus delats in i profant och sakralt, där det sakrala är föremål som är används för frambärandet av Kristi kropp och den helige ande, medan det profana avser bruksföremål utan religiös mening.

Genom det samtida konsthantverket har corpus kommit att bli ett förhållningssätt till objekt, som inte längre med nödvändighet tillverkas av metall, men som anknyter till silversmidets historiska uppgift: att manifestera och bära ett – ibland metafysiskt – innehåll som relaterar till mänskliga behov och beteenden.

Välkomna!

Medverkande smeder:
Kajsa Avila, Maria Börjesson, Annika Daevel, Niklas Ejve, Åsa Elmstam, Beata Grahn, August Happ, Elin Hedberg, Karolina Hägg, Caroline Lindholm, Olle Olls, Christine Ramel, Fredrik Slögher och Niki Ulfstedt

 

 

Dela inlägget!