DEKO | DEMO

Nutida-Svenskt-Silver_DEKO-DEMO-Liljevalchs–foto Sara Danielsson

DEKO | DEMO
Liljevalchs+
18 oktober – 1 december 2024

Trettio av Nutidas smeder ställer ut över 100 objekt på utställningen DEKO | DEMO på Liljevalchs+ mellan den 18 oktober och den 1 december 2024. Nutida Svenskt Silvers utställning tar avstamp i konsthantverkshistorienoch utgår från frågeställningar som påvisar samspelet mellan värdet och hantverket. Verken som kommer visas är bland annat smycken, kannor och vaser i silver, tenn och andra metaller likväl som äggskal, återbrukad plast och textil.

I mångfalden av verk återspeglas de olika smedernas reflektioner kring budskapets och hantverkets gemensamma kraft. Även dekorativa objekt demonstrerar idéer kring smak, samhörighet och åsikter. Genom tiderna har konsten och konsthantverket laddats med ideal i alla slags former, oavsett om de tar plats i galleriernas rum eller genom en brosch på ett kavajslag.

Mycket som vi gör handlar om värde. Värdet av materialet, värdet av vår tid, värdet av vårt konstnärskap och framför allt värdet av funktionalitet. – Magnus Liljedahl, Nutidasmed.

Jag reflekterar över vad vi tar med oss och vad vi väljer att kassera från föregående generationer. Det blir ett utforskande av materialens hierarkier och ställer frågor kring vad som värderas och inte. – Tobias Birgersson, Nutidasmed.

Det handlar om något väldigt grundläggande för människan – händernas skapande, ett varande i nuet, långsamhet och ett slags hyllning till livet och magin i att vi finns till. – Helena Sandström, Nutidasmed.

karolina hagg 265 Aterstalld webb - Nutida Svenskt Siver

Karolina Hägg

annika daevel 106 webb - Nutida Svenskt Siver

Annika Daevel

Utställningskatalog

Till utställningen tas en katalog fram som omfattar verk och texter skrivna av respektive smed/konstnär, med foto av Sara Danielsson. Efter sommaren kommer en digital variant att finnas här för nedladdning.

Deltagande smeder

Öppettider
Se Liljevalchs.se för öppettider.
Utställningen pågår mellan 18 oktober – 1 december 2024

Adress
Utställningen visas på Liljevalchs, Djurgårdsvägen 60, Stockholm. 

Tillgänglighet
För information om utställningslokalernas tillgänglighetsanpassning, se Liljevalchs.se

Tack till Liljevalchs.

Bilder
Bild 1: Samlingsbild, Magnus Liljedahl, August Happ, Judit Fritz, Katarina Henriksson, Simon Westling, Margareth Sandström, Anna Nordström. Enskilda bilder, Ingrid Bärndal, Maria Börjesson, Helena Sandström och Åsa Elmstam

Foto: Sara Danielsson

Dela inlägget!