DEKO | DEMO

Trettio av Nutidas smeder ställer ut över 100 objekt på utställningen DEKO I DEMO på Liljevalchs+ mellan den 18 oktober och den 1 december 2024. Nutida Svenskt Silvers utställning tar avstamp i konsthantverkshistorien och utgår från frågeställningar som påvisar samspelet mellan värdet och hantverket.