1. Caroline Lindholm

Titel: Till bords med Arianna Fat på fötter. Silver

Livet, det vibrerande livet i en italiensk kuststad. Begravdes under meter av aska en dag år 79 e.Kr Pompeji, Herculaneum – så fantasieggande.
Nu idag, inte bara de utgrävda husen utan också alla spår av mänskligt liv. Där och då.

Jag dras till metallföremålen, de vardagliga verktygen samt de påkostade lyxtingen för skönhet och prydnad av hemmen. Nu visar jag ett fat på svängda fötter att servera något gott på.

Foto: Caroline Lindholm

Dela inlägget!

Fler nyheter från Nutida Svenskt Silver