Aktuell utställning

Josefin Sefastsson och Linnéa Bergman, 15 aug – 24 aug

Torsdagen den 15 augusti öppnar Nutida åter upp dörrarna efter sommaren. Höstens första utställning är med två lovande förmågor från Konstfack. Josefin Sefastsson och Linnéa Bergman har båda examinerats från Konstfack i år, från kandidatprogrammet Ädellab respektive masterprogrammet Craft!/Ädellab.

Välkommen på vernissage den 15 augusti kl 13-18.

Den lågmälda men direkta kommunikationskraft som traditionellt smyckesbärande besitter får nytt liv i Josefin Sefastssons arbeten, som istället för att signalera social, civil eller ekonomisk status lyfter tabubelagda och stigmatiserande tillstånd. Tillvägagångssätt vi känner igen från teater- och filmeffekt, lika övertygande som obeständiga, korsas med det smyckehistoriska kodspråkets materiella hierarki.

Sefastssons smycken, objekt och fotografier förmedlar både kroppens skörhet och dess fenomenala anpassningsförmåga, och utmanar gränserna mellan vad som pågår, vad som syns och vad som upplevs.

Linnéa Bergmans konstnärliga arbete innebär ett insamlande av fysiska-, ickefysiska material och fragment. I sina arbeten söker Bergman efter att röra om i en värld av bilder, objekt och mening. Det handlar om språk, ord och tankar om ord; att hitta glapp mellan vad saker är- och möjligtvis kan vara.

Bergman undersöker hur naturbegreppet kan ifrågasättas, som något ogreppbart, långt ifrån naturligt och äkta. Genom översättningar av skalor och material, visar hon upp konstellationer där mänskliga och omänskliga varelser släpps in i rummet, placerade i ett hushåll, domesticerade men samtidigt obestämbara.