Theresia Hvorslev

Theresia Hvorslev
Theresia Hvorslev

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 1964

Utbildning

Konstfackskolan HKS Sverige
Tyskland och Danmark 1955-60

Representerad

Nationalmuseum, Stockholm
Röhsska museet, Göteborg
Cooper-Hewitt Museum, New York
H.M. Konung Carl XVI Gustaf

Utmärkelser

De Beers stipendium 1963
Östersunds stads kulturstipendium 1966
Östersunds Hantverksförenings stipendium 1981
Diamonds Today 1981
Årets företagare 1993
Hederssmed i Nutida Svenskt Silver 2004
Prins Eugen-medaljen 2004
Östersunds Rotarys kulturpris 2008