Niki Ulfstedt

Brosch av Niki Ulfstedt
Brosch av Niki Ulfstedt

 

Jag är silversmed i det utvidgade fältet, och med det menar jag att jag med en silversmeds approach och teknik söker efter de material som passar bäst för att utföra mina idéer. I grunden är det silver och oädla metaller, och utöver det använder jag mig bl.a mycket av akrylglas och levande material. Materialitet är viktigt för mig, och jag gillar experiment. Även det rent visuella hos experiment, som jag gärna använder mig av i försök att framställa flyktighet och föränderlighet, fånga och illustrera flöden. Det är kvaliteter jag gärna uppehåller mig vid, och vill utforska genom form. Jag gillar när smycken och smyckekonst talar till flera sinnen.

Verksamhet

Jag har verkstadsplats hos ateljéföreningen Daughters på Havregatan. Där arbetar jag under mitt eget namn i enskild firma, och utöver Nutida Svenskt Silver är jag medlem i Konsthantverkarna i Slussen.

Utbildning

Leksands Folkhögskola — metallformgivning, 2010-2012
www.leksand.fhsk.se/metall-silversmide-2/
Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam — jewellery, 2012-2016
www.jewellerydepartment.nl

Utmärkelser

Skommar Viktors Fond
Stipendier:
Estrid Ericsson 

Läs mer här

 www.nikiulfstedt.com