Maria Elmqvist

Maria Elmqvist
Maria Elmqvist

Egen hemsida

> http://www.elmqvistochr…

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 1985

Utbildning

Guldsmedsutbildning, Köpenhamn 1975-1979
Guldsmedsgesäll 1979
Aftonskola Konstfack 1979-81

Representerad

Nationalmuseum Stockholm
Röhsska Museet Göteborg

Utmärkelser

Konstnärsnämnden 1989, 91, 92, 93, 95
Konstnärsnämndens 10-åriga Stipendium 1997
Konsthantverkets Vänners Stipendium 1991
Marianne och Sigvard Bernadottes Stipendium 1992
Svenska Frimurarordens Stipendium 1994