Magnus Liljedahl

Magnus Liljedahl Silversmed
Magnus Liljedahl Silversmed

Jag är en corpussmed som gör obrukbara föremål med funktion.
Funktionen behöver inte vara fysisk, det kan istället vara att det skapar en tanke, fundering eller ett skratt.
Jag jobbar mycket med värde, vad värde är och hur man upplever värde. Detta försöker jag göra med en hel del humor.

Det blir vad det blir, det är vad det är, det blir inte alltid som man tänkt..

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 2007
Numera adjunkt på avdelningen Ädellab på Konstfack.
http://www.magnusliljedahl.com/

Utbildning

Konsfack/metallformgivning 2002-2007

Representerad

Nationalmuseum

Utmärkelser

Frimurarnas stipendier, jubelfonden 2007.