Josefin Davidsson

Josefine Davidsson
Josefine Davidsson

Jag tröttnar aldrig på att arbeta med silver. Jag har gjort det i stort sett varje dag i snart fyrtio år!

Materialet kräver tålamod, tålamod och åter tålamod. Silver är vackert, naket och utelämnande. Den som arbetar med silver vet att inget misstag går att gömma, allt blottas och redovisas i former och ytor. Kanske är det detta som är den största utmaningen med yrket. Materialet är formbart o följsamt. Det utmanar mig ständigt att söka nya formvärldar.

När jag arbetar med mina corpus- föremål låter jag ofta silvret självt leda formen vidare. En oväntad kurva uppstår, jag följer den, förstärker, vid kurvans slut finns ytterligare något att utforska. Så växer många av mina föremål fram. Ett sökande, en återgång, en motgång, sedan ett nytt försök framåt. Nu äntligen har jag erfarenheten och kunnandet att fritt kunna utforska volymer, rörelser och vridningar!  Av silver skapar jag kannor, skålar, dosor, ströare, kaffemått, ljusstakar och ett och annat smycke.

Jag böjer, tänjer, veckar, smider, sågar, filar och löder silvret för att få det dit jag vill. Jag utforskar ständigt materialet i mjuka och kantiga former.

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 1980. I min verkstad
arbetar jag med föremål som jag själv formger samt beställningsuppdrag.

Utbildning

Hellidens folkhögskola, estetisk linje
Konstfackskolan

Representerad

Nationalmuseum www.nationalmuseum.se
Statens Konstråd www.statenskonstrad.se

www.statenskonstrad.se

Utmärkelser

Flemings stipendium
Stipendium från S:t Johannes logen den nordiskas förstas jubelfond
Konsthanverkarnas vänners stipendium
Arbetsbidrag Sveriges bildkonstnärsfond
Stockholms stads konstnärsbidrag

Läs mer här www.davidssonsilversmed.se