Filip Palmén

Filip Palméns skulpturala smycken porträtteras på ett sätt som visar de idéer som smyckena härstammar från. Berättelser om sinnestillstånd porträtteras i själva smyckena eller bilder intill, med syfte att ladda dom med ett värde som gör verken till mer än bara besmyckningar och därmed förser bäraren med ett starkare band till smycket.

Filip har skulpterat sedan tidig ålder, men det var först 2011 som skulpturerna blev till smycken. När han tog sin MA, 2016 från smyckesprogrammet på Royal College of Art i London utmärktes han med bästa arbete i silver. Sedan dess har han fortsatt ställa ut verk både i Sverige och internationellt. Idag har Palmén en ateljé i Stockholm där han fortsätter att karva och förfina varenda verk för hand.

Utbildning
2014 – 2016 Master of Fine Arts, Royal College of Art: Jewellery & Metal, London
2011 – 2014 Bachelor of Fine Arts ,Konstfack: textil, Stockholm
2010 – 2011 Nyckelviksskolan: textil, Stockholm

Utmärkelser
2016 Serena & Graham Hughes Award
2016 Theo Fennell Award: Bästa arbete i silver
2014 – 2016 Estrid­ Ericsons Stiftelse (5 ggr)
2014 – 2015 Fabrikör J.L. Eklunds Hantverksstiftelse (2 ggr)
2014 Maria Lindgrens sömmerskehem
2012 Beata Brummers Stiftelse
2012 Ulla Fröberg­Cramérs Stiftelse