Eva Skärlund

Jag är guldsmed och formgivare, utbildad på bland annat Köpenhamns Tekniska skola, Linköpings universitet samt Konstfack. Min verksamhet utgår från traditionella guldsmedstekniker kombinerat med ett experimenterande och utforskande arbetssätt. Jag är intresserad av smycket som metod för att utforska och ifrågasätta.

Mitt skapande tar ofta avstamp i ett engagemang för miljön och rör sig i områden som berör miljöproblem, arv och konsekvenser. Skapandet är ett sätt för mig att prata om min oro. Jag fascineras av det svåra och mörka och av det jag inte förstår, men samtidigt har jag en önskan om att det jag gestaltar ska vara vackert och tilltalande. Just detta dubbla förhållande visar sig många gånger i mitt arbete, i mitt sätt att visualisera exempelvis klimatförändringarna. Ett praktfullt halsband, en storslagen ring, men vid närmare granskning uppstår ofta frågor. Jag hoppas att min smyckekonst ska ses som en vacker upplevelse men också som tänkvärda inslag i en pågående diskussion om omöjligheten i vårt sätt att leva, om hållbarhet och resiliens.