Elin Hedberg

Elin Hedberg
Elin Hedberg

 

I mitt arbete söker jag efter former som är igenkännbara men outforskade. Jag vill inte att mina objekt ska vara förutsägbara och visa upp allt vid första blick, de behöver betraktarens tid.

I huvudsak arbetar jag med metall och trä, materialen och deras tekniker är viktiga i mitt arbete och de ger objekten olika taktila kvaliteter som förändrar hur dem erfars. Genom att plocka upp ett objekt, vrida och vända på det får man information om dets tyngd, form, storlek, struktur och material. Även om ett objekt liknar ett man har mött och upplevt tidigare, är det ett nytt objekt som behöver undersökas.

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 2015.
Medlem av Norske Kunsthåndverkere

Utbildning

2013-2015 MFA- Medium og materialbasert kunst, Kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo
2010-2013 BA- Metall- og smykkekunst, Kunstfag, Kunsthøgskolen i Oslo
2008-2010 Metallformgivning – Silversmide, Leksands Folkhögskola, Leksand
2007-2008 Metallformgivning, Nyckelviksskolan, Stockholm

Representerad

2019 – Inköpt av UD, Norge
2018 – Nasjonalmuseet Oslo, Norge
2017 – Kulturdepartementet Oslo, Norge
2017 – Inköpt av UD, Norge
2016 – KODE, Bergen, Norge
2016 – Utsmyckning, Kulturdepartementet, Oslo, Norge

Utmärkelser

2019 Arbeidsstipend – 2år, Kulturrådet, Norge
2016 Arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere – 3år, Kulturrådet, Norge
2015 NKs studentpris, Norske Kunsthåndverkere
2015 Kunststudentstipend, BKH, Norge
2015 Diversestipend for nyutdannede kunstnere, Kulturrådet, Norge

Läs mer här
elinhedberg.se
norskekunsthandverkere.no
IG: elinkhedberg