Bengt Liljedahl

Bengt_Liljedahl
Bengt Liljedahl

Bengt Liljedahls silver karaktäriseras av att vara strängt och stramt men kan också buckla sig med fina ljuseffekter som resultat. Precisa vikningar av silverplåten är en annan effektfull detalj i hans arbeten. Han tar med stor sensibilitet vara på materialets uttrycksmöjligheter.

Verksamhet
Egen verksamhet sedan 1954

Utbildning
Konstfackskolan HKS 1949-53
Ecole des Arts Décoratifs, Paris 1958

Representerad
Nationalmuseum, Stockholm
Röhsska museet, Göteborg
Musée des Arts Décoratifs, Lyon Frankrike
Stockholms Slott

Utmärkelser
Erhållit Prins Eugenmedaljen 1994