Annika Daevel

Annika Daevel

”Enkelhet” – Former, material, kombinationer skapar olika uttryck .

Verksamhet

Egen verksamhet sedan 1991, Stockholm. Arbetar med smycken och bruksföremål, även objekt och skulptur.

> http://www.annika-daeve…

Utbildning

Konstfackskolan,Metall, MFA,Stockholm
École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,Paris

Representerad

UD, Stockholm
Karolinska sjukhuset, Stockholm
Statens Konstråd

Utmärkelser

Flemingstipendiet
Bildkonstnärsfondens arbetsstipendium