Förgrening- en utställning av Elin Hedberg

Bli en av Nutidas smeder!

Ansökningar om medlemskap tas emot till och med 28 oktober 2019

Ansökan ska innehålla:

Minst fem bilder på representativa verk (objekt/smycken/corpus)
En kort berättelse om dig själv, ditt arbete och varför du vill bli medlem i Nutida Svenskt Silver
Ditt CV

Maila din ansökan till nutida@nutida.nu

Ansökan sker i två steg: Först går vårt granskningsråd igenom alla ansökningar och väljer ut
vilka de i ett andra steg vill träffa för ett fördjupat samtal och då samtidigt titta på
arbetsprover. Detta samtal äger rum i Nutida Svenskt Silvers butik och galleri på
Västmannagatan 49 i Stockholm.

I Granskningsrådet sitter både medlemmar från Nutida Svenskt Silver och utomstående med
höga konstnärliga och tekniska kunskaper.

Skulle du bli antagen som medlem är det några saker som är bra att veta:
Nutida Svenskt Silver har en medlemsavgift på 300 kronor och en serviceavgift på 6000
kronor (plus moms) per år som faktureras i början av året.

Medlemmarna har en arbetsplikt på för närvarande 5 dagar i butiken per år
Medlemmarna ska engagera sig i arbetet med att driva butiken och galleriet genom att delta i
någon av de arbetsgrupper som finns, till exempel utställningsgrupp, eventgrupp, lokalgrupp
med flera.

Som nybliven medlem kommer du att presenteras i årets första utställning då vi hälsar nya medlemmar välkomna och presenterar dem för vår publik!

Vi ser fram emot din ansökan!
Föreningen för NUTIDA SVENSKT SILVER